Hőkamerás vizsgálatok

A hőkamerás vizsgálat meghatározása:

Olyan érintésmentes vizsgálati módszer, amely biztosítja különböző testek és objektumok felületének hősugárzáson /infrasugárzáson/ alapuló hőmérséklet mérését. A mérés során vizuálisan szines megjelenítéssel ábrázoljuk a vizsgált test felületének hőtechnikai állapotát.

Feldolgozás, kiértékelés:

A hőkamerával készített felvételek speciális szoftver alkalmazásával számítógépen feldolgozásra kerülnek. A feldolgozott felvételek alapján vizsgálati dokumentum készül amely tartalmazza a feldolgozott hőképet, az egyidejűleg készített vizuális képet (amennyiben ez szükséges), a kiértékeléshez kapcsolódó esetleges diagrammokat és táblázatokat, valamint a felvételek jellemző paramétereit tartalmazó adatokat.

Transzformátor képfeldolgozás

Épület képfeldolgozás

Tetőszerkezet képfeldolgozás

Épületek, építmények:

 • Hőszigetelési hiányosságok feltárása
 • Szerkezeti eltérések feltárása, utólagaos falazások, átalakítások felderítése
 • Nedvesedési és penészedési problémák felderítése és diagnosztizálása
 • Épületszerkezetben lévő csővezetékek sérülési helyeinek meghatározása
 • Padlófűtés, falfhűtés feltérképezése és vizsgálata
 • Épületgépészeti berendezések és készülékek üzem közbeni vizsgálata

Villamos berendezések / hibafeltárás, megelőzés/:

 • Kapcsolószekrények hibafeltárása
 • Villamos hálózati elosztók állapotvizsgálata
 • Villamos transzformátorok vizsgálata
 • Motork és generátorok üzem közbeni vizsgálata
 • Hibás érintkezések kötések feltárása
 • Beépített alkatrészek, hálózati elemek túlterheltségének vizsgálata

Gépészeti, hőtechnikai eszközök és berendezések:

 • Tüzelőberendezések üzem közbeni vizsgálata
 • Hőcserélők és tűzterek hőeloszlásának feltérképezése
 • Kazánok egyenetlen melegedésének vizsgálata
 • Burkolatok hőszigetelési hibáinak behatárolása
 • Forgó alkatrészek kenési hiányosságainak feltárása
 • Hűtőkamrák és hűtőberendezések vizsgálata

Technológiai berendezéssek:

 • Időben változó folyamatok vizsgálata a hőmérséklet változásuk alapján hővideo készítésével
 • Gyártási folyamatok ellenőrzése
 • Tartályok szigetelésvizsgálata és szintmérése

Orvosi, gyógyászati alkalmazások:

 • Keringési rendellenességek behatárolása
 • Gyulladások és tumoros betegségek felismerése
 • Utókezelések eredményeségének ellenőrzése
 • Állatok sérüléseinek vizsgálata
 • Fertőző betegségek és fertőzőtt állatok vizsgálata

Utólag befalazott ajtónyílás

Hőcserélő 1.

Légtartásos sátor bejárat vizsgálata

Légtartásos sátor sarokpont vizsgálata